vrijdag, 29. juni 2007 - 14:45

Rotterdamse haven steeds moeilijker bereikbaar

Rotterdam

Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet de toenemende onbereikbaarheid in de Haven Rotterdam als een verantwoordelijkheid van de gehele keten. Alleen als het Havenbedrijf, de terminals, vervoerders en verladers de goederenstromen beter op elkaar afstemmen is het mogelijk om de grote volumegroei op te vangen.

Dit stelt de TLN deelmarkt Alliantie Zeecontainervervoerders vandaag tijdens een bezoek van de directeur Havenbedrijf Rotterdam Hans Smits aan containervervoerder De Jong Grauss Transport BV. Tijdens dit bezoek heeft de heer Smits toegezegd de ketenbenadering als uitgangspunt te nemen voor het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen.

Het containervervoer is in de afgelopen 10 jaar met 80% gestegen en verwacht wordt dat de volumegroei de komende 10 jaar minstens even groot is. Tegelijkertijd nemen de congestieproblemen alleen maar toe. In 2006 bedroeg de economische schade door files alleen al op de A15 25 miljoen euro. De verbetering van de bereikbaarheid verdient dan ook de hoogste de prioriteit. De overheid dient te investeren in meer infrastructuur, maar het bedrijfsleven zelf heeft ook een verantwoordelijkheid door te investeren in efficiënte transportsystemen door onder andere beter gebruik te maken de beschikbare communicatiesystemen. De containervervoerders zijn hiertoe bereid, maar benadrukken dat dit alleen effect heeft als de hele keten samenwerkt.

Uitsluitend 's nachts de lading ophalen is geen oplossing, omdat het niet mogelijk is een lading 's nachts op de plaats van bestemming af te leveren. Nachtdistributie is tenslotte niet toegestaan. Het is ook niet mogelijk om de vrachtauto ergens te parkeren omdat er nauwelijks beveiligde en voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn. Hier bovenop komen nog de verloren wachturen, die de transportondernemer op kosten jaagt. Alleen als distributiecentra 24 uur per dag open zijn om containers te ontvangen, is het mogelijk om de containerstroom 's nachts te vervoeren. Daarmee wordt wel een forse stap gezet om de congestieproblemen op te lossen.
Provincie:
Tag(s):