dinsdag, 24. april 2007 - 13:37

Rouvoet neemt onderzoeken kinder-mishandeling in ontvangst

Den Haag

Minister Rouvoet neemt woensdag 25 april twee onderzoeken naar de aard en omvang van Kindermishandeling in ontvangst. Woensdag is tevens de dag dat een nieuwe wettelijke bepaling in het Burgerlijk Wetboek in werking treedt, die kinderen moet beschermen tegen geestelijk en lichamelijk geweld.

Het is voor het eerst dat in Nederland onderzoek is gedaan naar de omvang van kindermishandeling. De onderzoeken zijn verricht door de Universiteit van Leiden en de Vrije Universiteit van Amsterdam in opdracht van de ministeries voor Jeugd en Gezin en Justitie.

Het Leidse onderzoek is gebaseerd op waarnemingen van professionals uit het hele land die beroepsmatig met kinderen te maken hebben; onder meer leerkrachten, huisartsen en politiefunctionarissen. Zij hebben de onderzoekers geïnformeerd over alle gevallen van mishandeling bij kinderen met wie ze tijdens de duur van het onderzoek contact hebben gehad.

Het Amsterdamse onderzoek is gebaseerd op ervaringen van kinderen zelf. Jongeren uit de eerste klassen van het voortgezet onderwijs verspreid over het hele land hebben vragenlijsten ingevuld, waarop zij onder meer hebben aangegeven hoe vaak zij te maken hebben gehad met verschillende vormen van kindermishandeling.
Provincie:
Tag(s):