maandag, 3. december 2007 - 10:56

Rouvoet wil minder bureaucratie in jeugdzorg

Den Haag

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin maakt maandag 3 december 2007 in perscentrum Nieuwspoort afspraken met de gedeputeerden van de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland en de stadsregio Rotterdam om de ervaren regeldruk in de jeugdzorg met 25 procent te verminderen.

De gezamenlijke doelstelling is volgens Rouvoet en de provincies van belang voor de kwaliteit van de zorg aan de kinderen en hun ouders. Minder regeldruk moet ervoor zorgen dat er meer tijd is voor het daadwerkelijk verlenen van hulp. Dat motiveert de hulpverleners. Kinderen en ouders zullen de vermindering van papierlast merken in de bejegening, de snelheid en de zorgvuldigheid.

Zowel het rijk als de provincies zullen activiteiten op touw zetten om de ervaren bureaucratie te verminderen. Minister Rouvoet zal een nulmeting laten doen en een meldpunt voor overbodige regels inrichten. De provincies Noord-Brabant en Overijssel zullen toelichten wat hen bij vermindering van de regeldruk voor ogen staat. Minister Rouvoet en de vijf gedeputeerden zullen een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.
Provincie:
Tag(s):