dinsdag, 26. juni 2007 - 20:51

RTV Drenthe mag radio- en televisie uitzendingen blijven verzorgen

Assen

RTV Drenthe mag van gedeputeerde staten gedurende vijf jaar radio- en televisie-uitzendingen in Drenthe verzorgen. Het college stelt provinciale staten voor een positief advies hierover uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media. Deze instantie wijst op grond van de Mediawet zendtijd toe aan regionale omroepen voor een periode van vijf jaar.

De zendmachtiging van RTV Drenthe, zowel radio als televisie, loopt af op 29 april 2008. Een half jaar voor het verstrijken van deze datum moet de regionale omroep een aanvraag voor zendtijd indienen. Zendtijd wordt alleen toegewezen als het provinciaal bestuur een zogeheten bekostigingsverklaring afgeeft. De provincie toont zich bereid van 29 april 2008 tot en met april 2013 zorg te dragen voor financiering van de omroep.

GS geven een positief advies op basis van informatie van het Commissariaat voor de Media, de programmaraad, de directie van RTV Drenthe en van een klanttevredenheidsonderzoek. Over deze toetsing zijn afspraken gemaakt in de provinciale omroepnota “Goed bekeken! Provinciaal beleid voor de regionale omroep� die provinciale staten oktober vorig jaar hebben vastgesteld. Zo moet de omroep een afwisselend programma verzorgen met voldoende informatie, cultuur, educatie en verstrooiing. RTV Drenthe moet met haar programmering de verschillende doelgroepen en stromingen in Drenthe bereiken. Daarnaast moet RTV Drenthe kunnen functioneren als rampenzender.

Verder worden eisen gesteld aan de kijk-, luister- en waarderingscijfers. Met een gemiddeld waarderingscijfer van 7,2 voldoet RTV Drenthe aan de norm die in de omroepnota is vastgesteld. De kijkcijfers van TV vallen weliswaar tegen maar lopen wel in de pas met de landelijke trend. Al met al komen GS tot de conclusie dat RTV Drenthe een kwalitatief goede omroep is van regionaal belang en bij calamiteiten adequaat optreedt.
Provincie:
Tag(s):