donderdag, 13. september 2007 - 10:29

Ruim 100 bekeuringen bij verkeersonctrole

Marum

Bij een grootscheepse verkeerscontrole op de autosnelweg A7 bij Marum zijn woensdag een 120-tal processen verbaal opgemaakt. Het gros daarvan was voor het niet kunnen tonen van het rij- en kentekenbewijs. Zo'n dertien processen verbaal waren bestemd voor vrachtwagenchauffeurs.

De overtredingen binnen de sector van het beroepsgoederenvervoer varieerden van het niet in acht nemen van de verplichte rusttijden, een onjuiste bebording en stuwage bij gevaarlijke stoffen tot en met een te lange en te brede lading. In een geval was sprake van illegaal vervoer. Het betreffende transport werd stilgezet.

Bij de automobilisten werden behalve voor het ontbreken van de rij- en kentekenbewijzen onder meer bekeuringen uitgedeeld voor het niet dragen van de gordel, het niet handsfree bellen, het ontbreken van de verzekering en voor een gladde band.

Van alle automobilisten werd een blaastest afgenomen. Een bestuurder zat met iets meer dan 0,7 promille boven de limiet. Een automobilist zat achter het stuur terwijl hij een ontzegging van de rijbevoegdheid had. In totaal werden ongeveer 850 personenauto’s en een honderdtal vrachtwagens onder de loep genomen. De controle werd uitgevoerd door zo’n veertig medewerkers van Regiopolitie Groningen, het Korps Landelijke Politie Diensten, de Belastingdienst, de Douane, de Algemene Inspectie Dienst, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de Koninklijke Marechaussee en de Voedsel- en Warenautoriteit.
Provincie:
Tag(s):