woensdag, 20. juni 2007 - 14:54

Ruim 2 miljard voor Nederlands platteland

Den Haag

De Europees Commissie heeft Nederland woensdag groen licht gegeven om het Nederlandsenplatteland mooier te maken. Nederland krijgt hiervoor 2 miljard euro.

Minister Gerda Verburg (landbouw) reageerde verheugd op de instemming vanuit Brussel “Hiermee kunnen we voorlopig uit de voeten�.

Van de ongeveer 2 miljard euro die naar verwachting de komende zeven jaar in het Nederlandse platteland kan worden geïnvesteerd, is een bedrag van bijna 500 miljoen euro afkomstig van de Europese Unie. Rijk en provincies dragen samen nog eens datzelfde bedrag bij ruim 600 miljoen euro.

Het geld dat nu vrij komt zal worden geïnvesteerd in: Het versterken van de concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector, het verbeteren van het milieu en de natuur, het verbeteren van de leefbaarheid van het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie en de uitvoering van de Leader-aanpak (plattelandsontwikkeling door lokale actiegroepen).
Provincie:
Tag(s):