woensdag, 17. oktober 2007 - 9:44

Ruim 2,5 miljoen euro voor verandering Vloedgraaf

Echt-Susteren

Het Waterschap Roer en Overmaas stelt 2,6 miljoen euro beschikbaar om de Vloedgraaf te laten meanderen, de beek meer ruimte te geven, het leefgebied voor diertjes en plantjes te verbeteren, de waterkwaliteit te verbeteren, en het gebied open te stellen voor de wandelliefhebber.

Het gaat om het gedeelte oostelijk van de A2 tussen de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Baakhoven en de Maaseikerweg in de gemeente Echt-Susteren. Dat is voorbij het punt waar de Vloedgraaf, Geleenbeek en de Rode Beek samenkomen in een delta.

‘Over een lengte van 1.700 meter gaan we de beek laten meanderen. Nu nog is dit deel gekanaliseerd en de oevers en beekbodem zijn voornamelijk van beton. Hierdoor is er weinig variatie binnen de oeverzones, de waterdiepte en breedte en de stroomsnelheid. De herinrichting van de beek is bedoeld om de afvoercapaciteit van de beek te vergroten, maar ook om de waterkwaliteit en de ecologische waarden te verbeteren. De beek gaat straks meanderen in een zone van 50 tot 60 meter’, zegt Wil Coenen, projectleider bij Waterschap Roer en Overmaas.

‘We willen het gebied ook openstellen voor het wandelend publiek. Dat past ook geheel in de visie van het waterschap dat het water van iedereen is en recreatie mogelijk moet zijn daar waar het kan. We beogen daarmee ook de beleving van water in het landschap voor de inwoners in de nabije omgeving mogelijk te maken. Een notitie hierover is voorgelegd aan het bestuur’, aldus Michel Smits, medewerker van het waterschap.

In dit kader plaatst het waterschap ook op steeds meer plekken informatieborden zoals onlangs bij de Vulensbeek. Dat is hier straks ook het geval. Langs de wandelroute Geleenbeek staan ook al nieuwe informatieborden van het waterschap.

Het verleggen van de kaden naar de rand van de herinrichtingstrook gebeurt dusdanig dat met het niveau van de kaden door het waterschap rekening is gehouden met de piekafvoeren in situaties van hoogwater Maas.

Na het beekherstel kunnen inwoners uit de kernen uit de omgeving een boeiend ommetje maken in een gebied waar dat nu nog niet mogelijk is. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van de kade aan de oostzijde van de beek en de paden die de grotere grazers zullen maken. Ook is het de bedoeling een zitplek, eilanden en poelen aan te leggen. Het project vindt in nauw overleg plaats met Landschapspark Susteren. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in november 2007 starten en dat het waterschap het project medio 2008 zal afronden.
Provincie:
Tag(s):