woensdag, 10. oktober 2007 - 21:06

Ruim 50 panden op Emmer monumentenlijst

Emmen

Het college van B&W van de gemeente Emmen wil 52 gebouwen aanwijzen als gemeentelijk monument en gaat goedkope leningen beschikbaar stellen voor het onderhoud en de restauratie van deze panden. Wethouder Sleeking: “Ik vind het belangrijk dat cultuurhistorisch waardevolle panden behouden blijven. Ze leveren een bijdrage aan het prettig wonen en recreëren in onze gemeente. De mogelijkheden die we als gemeente hebben om panden te behouden, wil ik dan ook benutten.�

De conceptmonumentenlijst bestaat uit vooroorlogse gebouwen. Het gaat om woningen, boerderijen, een school, een buurthuis, een zusterhuis, kerken, winkels, voormalige marechaussee kazernes, schutsluizen, een trambrug en een transformatorhuisje. De komende weken krijgen de eigenaren van de monumenten de mogelijkheid om op de voorgenomen aanwijzing te reageren, daarna wordt er een definitieve lijst vastgesteld.

De leningen met een lage rente (1,5%) zijn niet alleen bedoeld voor de gemeentelijke monumenten, maar ook voor het herstel, onderhoud en vervanging van rieten daken die een bijdrage leveren aan karakteristieke dorpsgezichten. De goedkope leningen zijn alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren. In totaal is daarvoor ruim 637.000 beschikbaar.

Naast de gemeentelijke monumenten, kent Emmen ook ruim 93 Rijksmonumenten. In de toekomst komt de provincie Drenthe nog met een provinciale monumentenlijst, waarop ook Emmense gebouwen komen te staan.
Provincie:
Tag(s):