dinsdag, 25. september 2007 - 20:19

'Ruim 60.000 jongeren onder de loep'

Regio

Begin oktober valt bij ruim 60.000 jongeren uit Brabant in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar een brief van de GGD in de bus. De jongeren worden uitgenodigd om de Jongerenenquête 2007 in te vullen, via internet of schriftelijk. De vragenlijst is een vervolg op de Jongerenenquête 2003 en wordt om de vier jaar herhaald. Met de Jongerenenquête wil de GGD de gezondheid en het welzijn van jongeren in kaart brengen en trends hierin op het spoor komen.

De vragenlijst gaat over onderwerpen als gezondheid en leefgewoonten, school, relatie met de ouders, psychische problemen, vrijetijdsbesteding en voorzieningen.

De Jongerenenquête 2007 is een onderdeel van de Brabantse Jeugdmonitor en wordt uitgevoerd door de GGD’en in Brabant samen met gemeenten en provincie. De GGD’en gebruiken de gegevens om de gemeenten en de provincie te adviseren over gezondheids- en jeugdbeleid. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de gemeenten en de provincie beslissingen beter onderbouwen en indien nodig bestaande activiteiten en voorzieningen verbeteren.

De brief is gericht aan de ouders (of verzorgers) van willekeurig gekozen jongeren. Ouders van jongeren onder de 16 jaar moeten toestemming geven voor het invullen van de enquête door hun kind. Jongeren maken bij deelname kans op een beloning van € 15 aan downloads (muziek of ringtones). De GGD hoopt dat veel jongeren de vragenlijst via internet invullen, daarom maakt deze groep twee keer zoveel kans op de beloning.

De resultaten van de Jongerenenquête 2007 worden in het najaar van 2008 gepubliceerd.
Provincie:
Tag(s):