maandag, 2. juli 2007 - 16:06

Ruim €550.000 subsidie voor cultureel erfgoed

Maastricht

De Provincie Limburg heeft voor ruim €550.000 euro aan subsidies toegekend voor diverse onderhouds- en restauratieprojecten van monumenten en historisch groen. Van de 28 subsidieaanvragen werden er zes afgewezen, zo meldt de provincie.

Onder de gehonoreerde aanvragers is de gemeente Roerdalen die € 15.000,- ontvangt voor de onderhoudskosten van de Gitstappermolen in Vlodrop. De zusters Birgittinessen in Weert ontvangen € 20.347,- aan subsidie voor de restauratie van de kloosterkapel van de Abdij Maria Hart. Gedeputeerde Staten hebben tevens besloten tot financiële ondersteuning van onderhoudswerkzaamheden aan Kapel in ’t Zand in Roermond. Daar moeten o.a. veiligheidsvoorzieningen op de daken en boven de gewelven van de kapel worden aangebracht. Ook hebben Gedeputeerde Staten besloten tot de financiële ondersteuning van herstelwerkzaamheden aan het Mariapark aan de Oude Markt in Sittard.

Daarnaast vallen diverse kerken en kastelen in Limburg onder de subsidieregeling.
Provincie:
Tag(s):