vrijdag, 13. juli 2007 - 8:47

Ruimere regeling helpt telewerken op weg

Groningen

De fiscale regeling voor thuiswerken moet worden verruimd. En voor werknemers die telewerken zou een onbelaste antifilebonus mogelijk moeten zijn. Daarvoor pleit ondernemingsorganisatie VNO-NCW in een brief aan staatssecretaris De Jager van Financiën.

Files vormen een serieuze bedreiging voor de Nederlandse economie. Daar moet wat aan gebeuren. Dat kan volgens VNO-NCW door te investeren in de infrastructuur, maar ook door zoiets als een fiscale stimulering van telewerken.

Werkgevers kunnen nu eens per vijf jaar een vergoeding van 1.815 euro geven voor de inrichting van de werkruimte thuis. Maar de regeling geldt alleen voor werknemers die minimaal één hele dag per week telewerken. VNO-NCW zou graag zien dat de regeling ook geldt als bijvoorbeeld twee keer een halve dag wordt gewerkt, of een aantal keren per week de spits wordt gemeden.

VNO-NCW ziet graag dat het bedrag dat kan worden vergoed omhoog gaat naar 3.000 euro. Het huidige bedrag van 1.815 euro is sinds de invoering in 1997 niet geïndexeerd en is op dit moment niet meer toereikend voor het inrichten van een werkruimte. De organisatie vindt dat ook de kosten voor het gebruik van de werkruimte moeten worden vergoed.

Daarnaast zou moeten worden gedacht aan een onbelaste antifilebonus. Die biedt werkgevers de mogelijkheid telewerken gericht te stimuleren, compenseert werknemers voor het zakelijk gebruik van een deel van hun woning en helpt het fileprobleem terug te dringen.
Categorie:
Tag(s):