zaterdag, 22. september 2007 - 21:11

Samen werken aan veilig uitgaan

Emmen

De gemeente Emmen, Koninklijk Horeca Nederland en politie gaan meer samenwerken om het uitgaan in de gemeente Emmen te verbeteren en veiliger te maken. Het tegengaan van uitgaansgeweld en omgevingsoverlast is daarbij een belangrijk thema. Hiervoor gaan genoemde partijen de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan inzetten, een manier van werken die ook al in diverse andere gemeenten met uitgaansgebieden wordt toegepast.

In de Kwaliteitsmeter wordt beschreven op welke manier de partijen gaan samenwerken, welke maatregelen ze gaan nemen en hoe die uitgevoerd gaan worden. Hierbij valt te denken aan maatregelen op het gebied van toezicht houden, het stellen van huisregels door de ondernemers, voorzieningen in de openbare ruimte, verlichting, verkeersafhandeling, enz. De betrokken paritjen hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Uitgaansgebieden vormen een visitekaartje van een stad of gemeente. Als daar een prettige sfeer heerst en de veiligheid voor iedereen gegarandeerd is, dan heeft dat een positieve uitwerking op de gehele regio. Het bereiken en behouden van die prettige en veilige sfeer blijkt in de praktijk een te zware taak en verantwoordelijkheid om aan één partij over te laten, bijvoorbeeld de politie of de horecaondernemers. Daar is een structurele samenwerking van alle betrokken partijen voor nodig.
Provincie:
Tag(s):