woensdag, 26. september 2007 - 19:33

'Samenleving is flink achteruitgegaan'

Amsterdam

Het beeld dat Nederland heeft van onze samenleving is in vergelijking met de jaren ‘90 van een rapportcijfer 7 naar een 6 gegaan. De Nederlandse burger heeft nu minder vertrouwen in de politiek, wetgeving en politie. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Reader’s Digest in het kader van het vijftigjarig bestaan van het tijdschrift in Nederland.

Het onderzoek naar de beleving van de Nederlandse burger van de eerste jaren van de 21 ste eeuw versus het laatste decennium van de 20ste eeuw is uitgevoerd door Trendbox onder 1000 personen.

De Nederlandse samenleving is er in onze ogen 39% op achteruitgegaan in vergelijking met de jaren ’90. Zo is het vertrouwen in de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving en in het functioneren van de rechterlijke macht 38% lager. De landelijke politiek kampt nog steeds met een vertrouwensprobleem. Per saldo wordt politiek Den Haag 34% negatiever beoordeeld. Het vertrouwen in de Nederlandse politie en de bescherming die deze biedt, komt op een achteruitgang van 39%.

Het onderzoek laat zien dat het vertrouwen in de sociale cohesie van Nederland met maar liefst 53% is achteruit gegaan ten opzichte van de jaren negentig. Het vertrouwen in de integratie van minderheden (-40%), in het behoud of herstel van normen en waarden (-45%) en in het stoppen van maatschappelijke verruwing (-65%) scoort verder slecht.


In navolging op het rapport ‘De Sociale Staat van Nederland’ van het Sociaal Cultureel Planbureau komt ook uit dit onderzoek naar voren dat 38% van de Nederlanders beduidend positiever oordelen over hun eigen levensgeluk dan zo’n tien jaar geleden. Het vertrouwen in de eigen persoonlijke groei en ontwikkeling is eveneens toegenomen (+36%). De relatie met de kinderen, de vaste partner en de rest van de familie is verbeterd en er is een iets betere balans tussen werk en privé.
Categorie:
Tag(s):