woensdag, 3. oktober 2007 - 11:54

Samenscholingsverbod Kanaleneiland-noord vastgesteld

Utrecht

Het eerder aangekondigde samenscholingsverbod in het noordelijk deel van de Utrechtse wijk Kanaleneiland wordt vrijdag aanstaande (5 oktober 2007) van kracht. Het verbod richt zich specifiek op jongeren waarvan bekend is dat zij regelmatig overlast veroorzaken dan wel zich schuldig maken aan criminaliteit. Het verbod is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium op te kunnen treden tegen overlast en criminaliteit. Na een ‘waarschuwingsperiode’ wordt het verbod vanaf 15 oktober aanstaande gehandhaafd. Goedwillende bewoners en bezoekers hebben van de maatregel niets te vrezen: ‘normale’ vormen van samenkomen vallen er niet onder.

Burgemeester Brouwer heeft na overleg met politie en OM besloten tot het instellen van het samenscholingsverbod voor een periode van 6 maanden. Het samenscholingsverbod is een extra maatregel om de openbare orde in het aangewezen gebied te waarborgen, de criminaliteit terug te dringen en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven. Na een verbetering van de situatie in de afgelopen jaren ontwikkelt de situatie in Kanaleneiland-Noord zich niet goed.

Er is sinds vorig jaar weer sprake van een stijging van de criminaliteit. De ernst van de situatie rechtvaardigt naar de mening van burgemeester, politie en OM een verstrekkende maatregel als het samenscholingsverbod. Daarnaast wordt de al bestaande intensieve aanpak van de veiligheid in het gebied voortgezet. Inwoners van Kanaleneiland-Noord worden door middel van een huis-aan-huis verspreid ‘Wijkbericht’ geïnformeerd over het verbod.
Provincie:
Tag(s):