zaterdag, 19. mei 2007 - 9:32

Samenwerking GGD Flevoland, Nuon en Continuon Netbeheer

Lelystad

De energieonderneming Nuon, netbeheerder Continuon en GGD Flevoland hebben op dinsdag 15 mei 2007 een samenwerkingsconvenant ondertekend. Directeur-bestuurder Peter Meijknecht van de Hulpverleningsdienst, waar de GGD onder valt, en Herman Gozeling (Nuon) zetten vanochtend hun handtekening. Beide organisaties gaven aan ‘zeer blij en trots’ te zijn met de samenwerking die tot doel heeft de afsluiting van energie bij hulpbehoevende mensen te voorkomen. Hierbij gaat het vaak om mensen die ernstige langdurige psychische problemen hebben, grote schulden hebben, verslaafd zijn aan alcohol en/of drugs én zorgmijdend zijn.

Medewerkers van Nuon en Continuon Netbeheer, zoals incasseerders en afsluiters, komen regelmatig klanten met betalingsachterstanden tegen die geen contact hebben met hulpverleningsinstanties, maar wel voor hulp in aanmerking komen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen Nuon en Continuon Netbeheer deze klanten niet zomaar afsluiten van de energievoorziening. Gebruik van energie wordt gezien als eerste levensbehoefte. Onderbreking van deze voorziening kan voor de personen in kwestie een bedreiging van hun gezondheid en veiligheid opleveren. Door samenwerking met de GGD kan worden voorkomen dat deze personen verder afglijden richting een situatie waarin het aanbieden van adequate hulp niet meer mogelijk zal zijn.

In het convenant is vastgelegd dat medewerkers van Nuon en Continuon Netbeheer, die situaties aantreffen als boven omschreven, de betrokkene met diens toestemming tijdig melden bij het GGD Meldpunt Vangnet & Advies. Na intensief contact tussen GGD en Nuon, zal Nuon uitstel van betaling verlenen waarvan de duur afhankelijk is van de situatie. De Meldpuntmedewerkers brengen vervolgens deze klanten in contact met hulpverleningsinstanties en schuldhulpverlening. De afspraken binnen het convenant zijn in lijn met de bepalingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens.

De samenwerking die de GGD in Amsterdam in 2006 is aangegaan met de Nuon heeft inmiddels geresulteerd in het voorkómen van afsluiting van energie bij ruim 140 hulpbehoevende mensen.
Provincie:
Tag(s):