zaterdag, 16. juni 2007 - 16:51

Samenwerking leidt tot natuur-compensatie

Groenekan

Particuliere grondeigenaren, Landschapsbeheer Utrecht, Landinrichtingscommissie Noorderpark, gemeente De Bilt en de provincie Utrecht hebben succesvol samengewerkt om nieuwe natuur te realiseren nabij een fly-over van de NS in Groenekan. Het gaat hier om compensatie voor natuur die door aanleg van de spoor fly-over verloren ging. De nieuwe natuur is ook een versterking van de ecologische hoofdstructuur waar ook fietsers en wandelaars profijt van hebben.

Boer Westeneng is tevreden bij de presentatie van de toekomstige natuur op en rond zijn boerderij. “Als agrariërs zagen wij een natuurgebied niet zitten, maar gezamenlijk hebben we een uitstekende oplossing gevonden en het resultaat mag er zijn. De natuur is nog in ontwikkeling maar het ziet er veelbelovend uit. Er zijn bijvoorbeeld al weer ringslangen hier!�

Al enige tijd geleden is ten zuiden van Groenekan een fly-over (viaduct met kruisende spoorlijnen) gebouwd. ProRail kreeg hiervoor toestemming op voorwaarde van een bijdrage voor de landschappelijke inpassing. Dit leidde uiteindelijk tot veel belangstelling van particuliere grondeigenaren. Voor verschillende delen van het gebied werd aangegeven welke landschapselementen op grond van cultuurhistorie en ecologie wenselijk waren. ProRail stelde vier ton beschikbaar. De provincie droeg nog 80.000 euro extra bij vanwege de grote belangstelling van de agrariërs. Deze zelfde agrariërs staan ook garant voor het beheer van de nieuwe natuur.
Provincie:
Tag(s):