dinsdag, 20. november 2007 - 10:53

Samenwerking Marinebedrijf en Leidse Instrumentmakers School

Leiden

Het Marinebedrijf in Den Helder en de Leidse Instrumentmakers School (LIS) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verdere ontwikkeling van optische productietechnieken en opleidingen. Hierbij gaat het onder meer om het bewerken en vervaardigen van keramische materialen en het machinaal vervaardigen van vlakke en (a)sferische optieken.

De technologische veranderingen in de markt en het geringe aanbod van voldoende gekwalificeerd personeel hebben beide organisaties er toe doen besluiten om de krachten te bundelen. De LIS is een vakschool voor precisietechnologie waar jonge mensen worden opgeleid tot Research Instrumentmaker. Researchlaboratoria maken op ruime schaal gebruik van vakmensen die deze opleiding hebben gevolgd.

Binnen de bedrijfsunit Optronica van het Marinebedrijf houdt het team Optische Componenten zich bezig met het repareren en vervaardigen van optische componenten voor de krijgsmachtonderdelen. De goede relatie tussen de LIS en Optronica hebben er toe geleid dat studenten van de LIS hun weg hebben gevonden bij Optronica.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst is een begeleidingscommissie opgericht die de uitwerking van de afspraken zal coördineren.
Provincie:
Tag(s):