woensdag, 30. mei 2007 - 9:23

Samenwerking project ROME en OZP 2030

Regio

De gemeente startte eind 2006 met het gebiedsgerichte project ROME (Ruimtelijke Ordening, Milieu en Economie) voor de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen. De provincie begon half 2006 met het project OZP 2030 (Ontwikkelingsvisie Zeeuwse Passage 2030) voor duurzame ontwikkeling van de kanaalzone en het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking voor de kanaalzone Terneuzen-Gent.

Omdat beide projecten gezamenlijke doelstellingen hebben, is besloten nu tot nauwe samenwerking.

De eerste aanzet tot nog betere samenwerking wordt een gezamenlijk plan van aanpak voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone waarin doelen, organisatie en uitvoeringsprojecten nadere worden uitgewerkt. Dit plan moet resulteren in een visie voor de toekomstige en grensoverschrijdende ontwikkeling van de zone aan weerszijde van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Vanuit deze visie wordt een concreet uitvoeringsprogramma opgesteld van diverse projecten die bijdragen tot duurzame economische en ruimtelijke ontwikkeling.

In een regionaal netwerk zal afstemming plaatsvinden voor nieuwe en bestaande projecten zoals de kanaalkruising bij Sluiskil en de glastuinbouw. Het samenwerkingsverband wil hierbij een coördinerende rol vervullen. Bij de totstandkoming van de ontwikkelingsvisie en het uitvoeringsprogramma worden ook belangenorganisaties en het bedrijfsleven betrokken. De komende maanden zal de samenwerking nog concretere vormen aannemen.
Provincie:
Tag(s):