maandag, 22. oktober 2007 - 19:13

Sanering en herontwikkeling voormalige gasfabrieksterrein

Stadskanaal

Op woensdag 24 oktober 2007 ondertekenen wethouder Ferry Booij van de gemeente Stadskanaal, gedeputeerde Rudi Slager van de provincie Groningen en manager Real Estate Geert Huisman van Essent een samenwerkingsovereenkomst over het voormalige gasfabrieksterrein Stadskanaal. Dit maakt de sanering en herontwikkeling van het terrein mogelijk, ruim 40 jaar na het staken van de gasproductie.

De helft van de kosten wordt gesubsidieerd door het ministerie van VROM in het kader van de programmatische aanpak van de noordelijke gasfabrieken. De andere helft wordt opgebracht door de drie ondertekenende partijen. Daarnaast draagt Essent (eigenaar van het terrein) een groot deel van de grond over aan de gemeente Stadskanaal voor het symbolische bedrag van 1 euro.

Tussen 1908 en 1965 was de voormalige gemeentelijke gasfabriek in Stadskanaal actief. Door de activiteiten van de voormalige gasfabriek is de bodem en het grondwater ernstig verontreinigd met cyanideverbindingen,
creosoot, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en zware metalen. De aard en omvang verontreinigingen in de grond en het grondwater zijn grotendeels in kaart gebracht.

De gemeente zal het gasfabrieksterrein herontwikkelen als een laatste fase van de revitalisering van het Bedrijvenpark Stadskanaal. Momenteel wordt hard gewerkt aan een saneringsplan en een bestek voor de aanbesteding van de werkzaamheden. Naar verwachting kan de sanering in de tweede helft van 2008 worden gestart. Voorafgaand aan de sanering worden de opstallen gesloopt.
Provincie:
Tag(s):