donderdag, 1. november 2007 - 12:20

Schaapskudde nodigt Partij voor de Dieren uit voor bezoek

Borsele

Het stichtingsbestuur van de Zeeuwse Schaapskudde nodigt Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren uit om mee te lopen met de Schaapskudde. Zo kan zij zelf zien hoe er met de dieren in de kudde wordt omgegaan. Ook wil het bestuur met de PvdD een onafhankelijke expert aanwijzen om de situatie te onderzoeken.

Het bestuur kwam vanochtend bijeen om de situatie te bespreken die is ontstaan door kritiek van oud-vrijwilligers en de Partij van de Dieren op de behandeling van de schapen door de Zeeuwse schaapskudde.

Het stichtingsbestuur vindt het jammer dat de zaken zo gelopen zijn. Voorzitter Jaap Gelok: “We zijn in een discussie terechtgekomen waar iedereen als verliezer uitkomt. Want alle partijen stellen het belang van de schapen voorop. We willen daarom in overleg treden.�

De stichting heeft daarom Marianne Thieme en Zeeuwse leden van de Partij voor de Dieren uitgenodigd naar de schaapskudde te komen en een eens een dagje mee te lopen. “Zij kunnen dan zelf ervaren hoe er met de dieren wordt omgegaan en de kwaliteit van de verzorging bepalen�, aldus Gelok.

Maar het bestuur wil meer doen om de situatie op te lossen. Het bestuur zegt dat er niets te verbergen valt bij de stichting en dat de deuren voor iedereen openstaan. Om dit extra te beklemtonen wil het bestuur een onafhankelijk expert uitnodigen om vast te stellen hoe de schapen worden behandeld in de schaapskudde. Voorgesteld wordt om deze expert samen met de Partij voor de Dieren aan te wijzen.
Provincie:
Tag(s):