vrijdag, 2. november 2007 - 15:23

Schade grote branden overstijgt 100 miljoen euro

Den Haag

De schade door grote branden (met schade van meer dan één miljoen euro) bedroeg in het derde kwartaal ruim 103 miljoen euro: aanzienlijk minder dan in het vorige kwartaal, maar in vergelijking met dezelfde periode in voorgaande jaren beduidend hoger. Dat meldt de nieuwste Verzekerd!, het nieuwsmagazine van het Verbond.

Qua aantallen was het derde kwartaal geen uitschieter: in totaal vonden 22 grote branden plaats, niet veel meer dan in dezelfde periode in de jaren daarvoor. Het schadebedrag was echter wel aanzienlijk hoger. De laatste keer dat de schade de honderd miljoen oversteeg, was in 2003. De uitschieter in het derde kwartaal komt voornamelijk voor rekening van de brand op 17 juli in een fabriek voor koeltechnische apparaten in Roermond, die alleen al goed was voor 30,5 miljoen euro.

Zorgelijk
Volgens beleidsadviseur Maarten Heeneman betekent het hoge schadebedrag niet meteen een trendbreuk, al blijft het aantal grote branden zorgelijk. “Ook de recente museumbrand in Amersfoort heeft maar weer laten zien hoe belangrijk preventie is. Daarom hebben we in de brandpreventieweek, die ieder jaar in oktober wordt gehouden, gepleit voor concrete maatregelen, zoals het verplichtstellen van een rookmelder in ieder huis en een sprinklerinstallatie in ieder overheidsgebouw. Het lijken open deuren, maar als dit soort maatregelen wordt doorgevoerd, kunnen we een hoop ellende voorkomen.�

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor brandpreventie in hun pand, maar volgens Heeneman moet voor een nader te bepalen categorie gebouwen, zoals horecagelegenheden, waar veel mensen samenkomen en de gevolgen bij brand groot zijn, verplichte controle vooraf blijven bestaan.
Provincie:
Tag(s):