woensdag, 12. september 2007 - 16:55

Schapen 'beheren' IJzeren Mangebied

Weert

De gemeente Weert gaat met Bosgroep Zuid Nederland een beheerovereenkomst aan om de bos- en natuurgebieden in eigendom te houden en het dagelijkse beheer uit te besteden aan de Bosgroep. Voor het beheer van een deel van het IJzeren Mangebied wordt op donderdag 20 september a.s. gestart met begrazing door schapen. Vanaf dat moment zal de schaapsherder met zijn kudde regelmatig in het gebied te vinden zijn.

Het beheer beperkt zich niet alleen tot het onderhoud van het bos, zoals houtoogst door dunningen en het weghalen van ongewenste soorten als Amerikaanse vogelkers. Ook krijgen de recreatieve aspecten van het bos als onderhoud, verbetering en uitbreiding van recreatieve voorzieningen en de communicatie met de inwoners van Weert en met de groene verenigingen extra aandacht. Samenwerking met groene verenigingen en het enthousiasmeren van de inwoners voor het mooie en gevarieerde bos-, natuur- en landschapsschoon staan hierbij voorop. Voor het opwaarderen van de natuurgebieden (nieuwe poelen, bosranden, kwalitatief opwaarderen van de natuur, e.d.) wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van subsidies.

Rondom de aanwezige vennen en langs de aangelegde beken in het IJzeren Mangebied liggen open terreintjes die onderhouden moeten worden. Dit gebeurt met een schaapskudde van ca. 250 schapen begeleid door een schaapsherder en Bordercollies. Begrazing met schapen is een beheermaatregel die voor veel terreinen tot optimale resultaten voor de natuur leidt. De begrazing wordt gestuurd zodat sommige plekken extra begraasd worden en andere juist minder of helemaal niet. Schapen maken op die manier meer afwisseling tussen de terreinen.
Provincie:
Tag(s):