dinsdag, 21. augustus 2007 - 13:03

Scherpenzeel en Woudenberg schrijven profielschets voor één gemeente

Woudenberg

In de afgelopen periode is er door Scherpenzeel en Woudenberg gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke profielschets voor een nieuw te vormen gemeente. Inmiddels is deze profielschets ‘Eenheid in verscheidenheid’ gereed en worden op 27 september en 4 oktober 2007 de raden van respectievelijk Woudenberg en Scherpenzeel voorgesteld om de profielschets vast te stellen. Op basis van deze profielschets worden de provincies Gelderland en Utrecht verzocht om een herindelingsprocedure op te starten.

Het uiteindelijke besluit geeft aan dat gekozen wordt voor samengaan door de vorming van één gemeente die ruim het grondgebied van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg beslaat. Tevens is het college opdracht gegeven in september 2007 te komen met een stappenplan, inclusief tijdsplanning.

Het gemeentebestuur van Renswoude heeft aangegeven niet op deze uitnodiging in te gaan. Zij willen eerst de uitslag afwachten van het te houden referendum in Renswoude. De gemeenteraad van Renswoude zal in november 2007 op basis van dit referendum een besluit over de bestuurlijke toekomst nemen. De gemeente Scherpenzeel heeft de uitnodiging van de gemeente Woudenberg wel geaccepteerd en de profielschets “Eenheid in Verscheidenheid� is dan ook het product van deze samenwerking.
Provincie:
Tag(s):