woensdag, 23. mei 2007 - 14:45

Scheveningen krijgt mogelijk kunstmatig rif

Den Haag

Rijkswaterstaat verkent samen met Royal Haskoning de mogelijkheden van een kunstmatig rif (kunstrif) in diepwater voor de kust van Scheveningen. Onderzocht wordt of een kunstrif oplossingen biedt voor lokale kustveiligheidsproblemen in de toekomst.

Innovatief aan dit concept is dat niet de kust versterkt wordt, maar dat de golfaanval op de kust beperkt wordt op diep water. Uit laboratoriumproeven blijkt dat een kunstmatig rif in staat is om de grote en bedreigende golven bij een noordwesterstorm te verlagen tot acceptabele proporties. Eind 2007 worden de eerste resultaten van de verkenning verwacht.

Het kunstrif kan zware golven tot normale proporties terugbrengen, waardoor de kust tijdens noordwesterstormen beschermd wordt. Het rif komt onder water te liggen en is opgebouwd uit hard materiaal. De ligging is op relatief grote afstand van de kust (meer dan 1 kilometer). Een kunstrif kan op meerder manieren worden vormgegeven in lengte, hoogte, vorm en materiaalgebruik. De optimale vormgeving van een kunstrif voor de kust van Scheveningen zal een resultaat van de verkenning zijn.


Het concept van een kunstrif is in Nederland geïntroduceerd door Royal Haskoning, dat internationaal ervaren is met integraal kustbeheer en het bedenken van vernieuwende oplossingen voor kustbescherming. Voor bijvoorbeeld de nieuwe aanlegprojecten voor de kust van Dubai heeft Royal Haskoning kustbescherming ontwikkeld in de vorm van kunstriffen. Royal Haskoning heeft het idee van een kunstrif als aanvullende kustbeschermingsmaatregel op eigen initiatief voorgelegd aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De verkenning past binnen het waterinnovatieprogramma (WINN) van Rijkswaterstaat, dat oplossingen zoekt voor toekomstige uitdagingen op het gebied van water. Daarom hebben beide partijen afgesproken in het project te investeren.
Provincie:
Tag(s):