maandag, 20. augustus 2007 - 18:00

Schip beschadigt oude Sluis in Born

Born

Een schip in de oude Sluis te Born heeft maandag 20 augustus bij het schutten de sluis zodanig beschadigd dat deze vermoedelijk enige tijd buiten bedrijf is. Volgens onderzoek van de Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) uit Maasbracht is het schip bij het naar beneden schutten naar voren gedreven waardoor de voorsteven op de aanvaringsbalk bleef hangen. De balk dient ter bescherming van de sluisdeur.

Omstreeks 10.30 uur voer een 135 meter lang lege binnenvaartschip de oude sluis in om af te schutten. Bij het afschutten, het verval is ruim elf meter, gaan in het begin de drijvende bolders niet mee omdat de houten drijvers waarop de bolders rusten onder water blijven zitten. Als het lege schip dan wel zakt komt er loos in de touwen en als deze niet worden doorgehaald kan het schip naar voren of achteren drijven. In dit geval dreef het schip naar voren en bleef met de overstekende rand van het voorschip hangen op de aanvaringsbalk.

Schade aan het schip was nihil maar de aanvaringsbalk in de sluis is gedeeltelijk van de bevestigingsplaten gescheurd en zal in het geheel moeten worden vervangen. De sluis zal mogelijk enige weken buiten bedrijf zijn en de schade wordt door Rijkswaterstaat op ruim boven de 100.00 euro geschat. Tegen de schipper is proces-verbaal opgemaakt.
Provincie:
Tag(s):