dinsdag, 17. juli 2007 - 15:24

Schiphol moet 19 miljoen euro toch aan Chipshol betalen

Schiphol

De voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem heeft op dinsdag 17 juli 2007 beslist dat de Luchthaven Schiphol het voorschot van 19 miljoen toch moet betalen in een door Schiphol tegen Chipshol aangespannen kort geding. De rechtbank had de Luchthaven bij een eerder vonnis al veroordeeld tot betaling van een voorschot op schadevergoeding van 19 miljoen euro aan Chipshol.

Met het kort geding wilde Schiphol de betaling van de eerder geëiste 19 miljoen euro voorkomen. Schiphol voerde in het kortgeding drie redenen aan:
- het bouwverbod (waar het in de hele procedure om draait) is inmiddels door de minister opgeheven, waardoor er voor Chipshol geen schade meer zou zijn;
- Chipshol heeft van gemeente en provincie inmiddels 12 miljoen euro ontvangen;
- de bankgarantie die Chipshol van de rechtbank moest stellen zou op een aantal punten niet goed zijn.

De voorzieningenrechter overweegt in het vonnis dat het nog maar de vraag is of opheffing van het bouwverbod ertoe leidt dat de Luchthaven per saldo niets meer aan Chipshol hoeft te betalen. Verder vindt de rechter dat niet duidelijk is of de 12 miljoen euro van gemeente en provincie betrekking hebben op dezelfde schade als de schade die de Luchthaven moet vergoeden.

De Luchthaven heeft volgens de voorzieningenrechter wel gelijk dat de bankgarantie op een enkel punt niet voldoet; die garantie moet daarom worden aangepast en daarna kan Chipshol het vonnis waarbij betaling van het voorschot werd gelast ten uitvoer leggen.
Provincie:
Tag(s):