dinsdag, 17. juli 2007 - 17:19

Schiphol onder rampen-bestrijding Kennemerland

Den Haag

Minister ter Horst blijft bij het eerder genomen besluit de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de gemeente Haarlemmermeer (inclusief Schiphol) per 1 januari 2008 onder te brengen bij de veiligheidsregio Kennemerland. Dat schrijft zij dinsdag in een brief aan de betrokken bestuurders en aan de Tweede Kamer.

Op basis van een advies van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) concludeert zij dat het verantwoord is het besluit door te zetten en daarmee tot een eenduidige indeling van de regio te komen voor politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en arrondissementen.

Onlangs hebben bestuurders uit de regio haar voorgesteld de veiligheidsregio’s Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland samen te voegen. De minister is bereid samen met haar collega van Justitie de mogelijkheden van fusies in het gebied te onderzoeken. Zij wil daarbij breder kijken dan alleen de door de bestuurders genoemde optie. Verder stelt zij als voorwaarde dat eenduidige gebiedindeling (‘territoriale congruentie’) voor de verschillende disciplines in stand blijft.

Een besluit over een eventuele fusie kan echter pas genomen worden na gedegen analyse en in nauw overleg met de betrokken partijen. Daarnaast zal ook de implementatie van een eventueel besluit de nodige tijd kosten. Het laten voortbestaan van de huidige situatie, waarbij Haarlemmermeer voor politie onder Kennemerland valt en voor geneeskundige hulpverlening en brandweer onder Amsterdam-Amstelland, vindt zij niet verantwoord. Daarom houdt zij vast aan de overgang van Haarlemmermeer naar Kennemerland per 1 januari a.s.
Provincie:
Tag(s):