woensdag, 19. december 2007 - 17:06

Schoolbesturen aan de slag met VMBO masterplan

Tilburg

De vijf schoolbesturen in het voortgezet onderwijs krijgen de opdracht om samen een VMBO masterplan op te stellen. Prof. dr. Marc Vermeulen van IVA Beleidsonderzoek en Advies gaat hiervoor de eerste aanzet geven met een stappenplan. Ook de realisatie van een VMBO-school in Reeshof hoort hier bij. Met dit besluit neemt het college de adviezen van de raadswerkgroep VMBO over. Het stappenplan is gereed in januari 2008 en dient dan voor de gemeente en de schoolbesturen als leidraad voor de ontwikkeling van het VMBO masterplan.

Wethouder Hugo Backx van Onderwijs en Jeugdbeleid: "Het is van belang dat we nu doorpakken om samen met de schoolbesturen tot een uitdagende onderwijsvisie op het VMBO in Tilburg te komen. Het college wil in de uitvoering van het masterplan ook een centrale rol wegleggen voor een nieuwe VMBO school in de Reeshof. Het is immers belangrijk om maatregelen die voortkomen uit het masterplan meteen in praktijk te
brengen en niet te laten verwaaien. Bovendien wordt hierdoor ook een goede spreiding van het VMBO-onderwijs in de stad gegarandeerd."

De raadswerkgroep VMBO heeft in november van dit jaar onderzocht hoe het VMBO in Tilburg er voor staat en wat de politiek kan betekenen voor het VMBO. De werkgroep heeft daarna aan de raadscommissie Maatschappij de aanbeveling gedaan om de vijf schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de opdracht te geven om een gezamenlijk
VMBO-masterplan te maken. Daardoor wordt de ongelijke verdeling van de VMBO-T-leerlingen opgeheven, komt er een goede spreiding over de stad voor de leerjaren 1 en 2, wordt de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs verbeterd en wordt het imago van het beroepsonderwijs verbeterd.

De werkgroep adviseerde verder om de besturen bij het maken van dit masterplan te ondersteunen en waar mogelijk te investeren in huisvesting. Verder moeten college en raad de stad steeds opnieuw laten zien dat het VMBO van groot belang is, want 50% van de Tilburgse kinderen gaat naar dit type onderwijs. Het college omarmt de adviezen en laat nu door het IVA een stappenplan maken.
Provincie:
Tag(s):