woensdag, 12. september 2007 - 10:24

Schoolstraat Bedum wordt opnieuw ingericht

Bedum

De Schoolstraat in Bedum – één van de belangrijkste doorgaande routes in het dorp – wordt binnenkort gedeeltelijk opnieuw ingericht. Het gaat om het deel tussen de Waldadrift en de Prof. Boermastraat. De asfaltlaag is daar zodanig slecht dat die voor de komende winterperiode moet worden vervangen. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om dat deel van de straat grondig aan te pakken.

De Schoolstraat wordt in zijn geheel 30-kilometergebied. Dat geldt nu alleen voor het deel van de straat waaraan het gemeentehuis ligt. De breedte van de rijbaan blijft ongewijzigd: 6 meter. Om de snelheid ter plaatse te remmen worden aan weerszijden van het asfalt klinkerstroken van een halve meter breed gelegd. De rijbaan wordt hierdoor ‘visueel versmald’.

De kruisingen met St. Hubertusholt en Prof. Boermastraat worden geheel beklinkerd. Daarmee worden ze geaccentueerd en wordt de verkeersveiligheid vergroot. De parkeergelegenheid bij de algemene begraafplaats gaat ook op de schop. Het parkeren van vrachtwagens – zoals nu in de praktijk regelmatig gebeurt – is na de herinrichting niet meer mogelijk. Er komt parkeergelegenheid voor 20 auto’s en er worden bomen geplant. De bushaltes worden verschoven richting centrum. Deze komen ongeveer ter hoogte van het nieuwe appartementencomplex voor senioren op de hoek van de Schoolstraat en de Prof. Boermastraat. Er komt een nieuwe stalling voor fietsen. Het terrein waarop het kunstwerk bij verzorgingstehuis Alegunda Ilberi staat, wordt beklinkerd. Ook komen er banken. Het terrein moet een ontmoetingsplek voor jong en oud worden.

Tijdens het werk is de Schoolstraat gedeeltelijk gestremd. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid. De bussen van Arriva gaan tijdelijk over Boterdiep Oz rijden. Hier komen tijdelijke haltes. Per wanneer de stremming in gaat, is op dit moment nog niet bekend. Het werk moet nog worden aanbesteed.
Provincie:
Tag(s):