woensdag, 20. juni 2007 - 9:37

Schoonmaken grachten gestart

Sneek

De sanering van de waterbodems in Sneek is vandaag gestart. Als eerste worden de Zwette, de Franekervaart en de Woudvaart aangepakt. Later dit jaar komt ook de Geeuw, Grootzand, Kleinzand en Prins Hendrikkade aan de beurt. Het werk wordt in opdracht van Wetterskip Fryslân uitgevoerd door W.A. Benecke B.V. uit Westzaan en Dosco Baggerwerken B.V. uit Hoorn. De planning is dat het werk eind dit jaar gereed is. Tijdens de bouwvak (23 juni tot 12 augustus) ligt het werk stil.

Om overal goed bij te kunnen moeten eigenaren van pleziervaartuigen die een ligplaats hebben in het centrum van Sneek, hun boot tijdelijk verplaatsen. In de Zwette, tussen de Molenbrug en de Zwettebrug, worden hiervoor 100 tijdelijke aanlegvoorziening gecreëerd. Een groot deel van de ligplaatsen is in beheer van de Stichting Ligplaatsen voor Visboten Sneek (S.L.V.S.). De S.L.V.S. coördineert het verplaatsen van de pleziervaartuigen.

Het is niet mogelijk de gehele waterbodemsanering uit te voeren zonder dat het (vaar)verkeer hier enige hinder van ondervindt. Om de veiligheid te waarborgen wordt het vaarverkeer daarom met konvooivaarten gereguleerd. Ook in verband met de veiligheid wordt mogelijk de Zwette enige tijd afgesloten voor scheepvaartverkeer.

Voor het schoonmaken van de Geeuw wordt dankbaar gebruik gemaakt van de aanleg van het nieuwe aquaduct in de A7. In verband met de aanleg wordt De Geeuw namelijk vanaf 1 oktober 2007 gestremd. Gedurende de periode van de stremming wordt dan de Geeuw gebaggerd.

De baggerspecie wordt met kleine beunbakjes afgevoerd naar een overslagplaats. Deze ligt op de grens van het Zomerrak en de Houkesloot, ter hoogte van de rotonde Oppenhuizerweg/Oude Oppenhuizerweg. Hier wordt het baggerslib overgeslagen in grotere bakken met een lengte van ca. 50 meter. Deze schepen voeren de specie vervolgens af naar het provinciale baggerdepot ‘Trije Hûs’ bij Grou.
Provincie:
Tag(s):