woensdag, 5. september 2007 - 10:04

Schoonmaken is een vak

Schiedam

Gom Schoonhouden te Schiedam is aangewezen als erkend leerbedrijf door Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en -diensten (SVS) en Savantis. Nu kunnen AKA’s (Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistenten) van het ROC Albeda College te Rotterdam hun praktijkervaring opdoen bij Gom.

Bij Gom-opdrachtgever Erasmus Medisch Centrum vindt vanaf september het praktijkdeel van de opleiding plaats. Het bedrijf wil met de nieuwe beroepsopleiding vooral nieuw gekwalificeerd personeel aan zich binden. In dit kader zal Gom samen met SVS en Savantis de opleiding uitbouwen in andere regio’s met als doel landelijke dekking van de erkende opleiding.

Inmiddels woonden Leerlingen van het Albeda College in de zomerperiode al een voorlichtingsbijeenkomst van Gom bij. Hier werd uitgelegd wat werken in de schoonmaakbranche precies inhoudt. Na de eenjarige AKA-opleiding kunnen de leerlingen in dienst komen van Gom. Voordeel voor Gom is dat leerlingen leren om beroepsmatig te functioneren. De opleiding besteedt aandacht aan arbeidsverhoudingen, discipline en het omgaan met collega's en klanten in een combinatie van stage en leren.

Gom krijgt zo de mogelijkheid personeel aan te trekken met zowel beroepskennis als (stage)ervaring. Met de certificering is Gom opgenomen in het register van erkende leerbedrijven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Provincie:
Tag(s):