dinsdag, 23. oktober 2007 - 15:43

Simon Reker gaat onderzoeken doen naar Groninger spreektaal

Groningen

Het college van GS heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) besloten Siemon Reker de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de Groninger spreektaal. Van de talen die in Nederland gesproken worden, werd tot voor kort alleen het Fries aan de RuG bestudeerd. De RuG heeft besloten om met ingang van augustus 2007 Siemon Reker op fulltime basis te benoemen als hoogleraar Gronings.

Een van zijn belangrijkste taken daarin is onderzoek doen naar de Groninger spreektaal. Met de aanstelling van Siemon Reker als hoogleraar Gronings vervalt zijn functie als streektaalfunctionaris. Hiervoor wordt een opvolger gezocht.

De belangstelling voor de Groninger taal groeit, maar het aantal mensen dat Gronings als moedertaal actief spreekt daalt vooralsnog. In Groningen is al veel werk verricht om de Groninger taal te onderzoeken, maatschappelijk te promoten en netwerken op te bouwen van geïnteresseerden in de Groninger taal. De Groninger streektaal is vooral een gesproken taal. De vraag is, of die spreektaal wel wordt bewaard, beschreven en goed gearchiveerd. GS willen daarom de ontwikkeling van de spreektaal onderzoeken en vastleggen.
Het college van GS hecht veel belang aan het behoud van de Groninger taal en ziet het permanente hoogleraarschap van Reker als kans voor de stimulering en erkenning van de Groninger taal.

De provincie Groningen draagt voor een groot deel bij aan de kosten van de leerstoel en het onderzoek naar Groninger spreektaal (105.000,- euro). Daarnaast dragen de Rijksuniversiteit Groningen en het Scholtenfonds respectievelijk 45.000 en 15.000 euro op jaarbasis bij. Een deel van het totaalbedrag (165.000 euro) zal worden aangewend voor de bekostiging van de nieuwe streektaalfunctionaris.
Provincie:
Tag(s):