maandag, 8. oktober 2007 - 16:37

Sittard-Geleen helpt 80 mensen extra aan werk

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen gaat tachtig mensen een gesubsidieerde baan aanbieden. Deze tachtig banen – met een looptijd van maximaal een jaar – komen bovenop de 400 banen die de afgelopen tijd al gesubsidieerd zijn, zo meldt de gemeente.

Vorig jaar al hebben ruim 400 mensen die recht hadden op een uitkering een gesubsidieerde baan gekregen. Deze banen hebben een looptijd van een half of een heel jaar. Een deel van de mensen heeft tijdens die periode een reguliere baan gekregen, of is afgevallen. Nu blijkt dat er nog 1,6 miljoen euro over is. Het college van B&W heeft besloten dat geld opnieuw in te zetten om de loonkosten te subsidiëren van tachtig extra banen.

Ook in 2008 gaat de gemeente Sittard-Geleen door met het geven van loonkostensubsidies om bijstandsgerechtigden werkervaring te laten opdoen. Maar in tegenstelling tot de tot nu toe gehanteerde regeling wordt volgend jaar afhankelijk van de ervaring en opleiding van de werknemer een inleenvergoeding gevraagd aan de werkgever. Daardoor kunnen naar verwachting weer vierhonderd mensen aan (tijdelijk) werk geholpen worden.

Als blijkt dat cliënten die nu een bijstandsuitkering hebben, niet direct ingezet kunnen worden in de reguliere arbeidsmarkt, dan krijgen ze volgend jaar de kans om te participeren in de samenleving. Samen met VIXIA is een pilot opgezet om mensen die een uitkering aanvragen een leerwerkbaan te geven. In plaats van een uitkering krijgt de cliënt een baan van een half jaar. In dat half jaar worden zijn competenties onderzocht, wordt hij geschoold en doet hij werkervaring op binnen VIXIA. Vervolgens wordt een baan of functie gezocht die past bij de uitkeringsaanvrager.
Provincie:
Tag(s):