woensdag, 11. juli 2007 - 13:58

Slecht presterende scholen desnoods sluiten

Den Haag

Heleen Dupuis, woordvoerster Onderwijs van de VVD-Eerste Kamerfractie, vindt dat particuliere scholen moeten worden gesloten als ze onder de maat presteren. Dit stelde zij dinsdag bij de behandeling van de wijziging van de leerplichtwet.

Dupuis vindt dat slecht presterende scholen funest zijn voor de ontwikkeling van het kind. Op dit moment zijn er minder dan twintig scholen die niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Het wetsvoorstel over de wijziging van de leerplichtwet geeft de onderwijsinspectie bevoegdheden om op te treden als particuliere scholen zich niet houden aan een aantal hoofdregels. Te denken valt aan de exploitatie van een school alsmede de kwaliteit van het onderwijs. Dupuis: “Als er aan deze regels niet wordt voldaan, moet het mogelijk zijn de school op te heffen. We kunnen het niet toestaan dat kinderen schade oplopen door nalatigheid of wanbestuur.�

Het is de taak van de overheid om in te grijpen als scholen slechte kwaliteit leveren. Op dit moment zijn er minder dan twintig scholen die door de onderwijsinspectie kwalitatief slecht zijn bevonden. De VVD is dan ook voorstander van het wetsontwerp waarmee scholen in uiterst geval kunnen worden opgeheven. De liberalen vinden wel dat zowel particuliere als door de overheid bekostigde scholen aan eenzelfde inspectie moeten worden onderworpen. Dupuis: “Onder de banier van rechtvaardigheid vind ik het meer dan logisch dat alle scholen op eenzelfde wijze worden geïnspecteerd. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ik wil dan ook dat de staatssecretaris van Onderwijs hier streng op toeziet.�
Provincie:
Tag(s):