woensdag, 7. november 2007 - 19:03

Slotconferentie Water In Historic City Centres

Breda

Op vrijdag 30 november vindt in Breda de slotconferentie plaats van het Europese project Water In Historic City Centres (WIHCC). Tijdens de slotconferentie gaat onder andere de film in première die Rotterdam Films over de betekenis van water heeft gemaakt. Ook wordt het boek gepresenteerd dat de publicist Jaap Huisman (o.a. NRC, Vrij Nederland) over WIHCC heeft geschreven.

WIHCC is een Europees samenwerkingsproject tussen de steden Breda (NL), 's-Hertogenbosch (NL), Gent (B), Mechelen (B) Chester (UK) en Limerick (IE). Dit project is ontstaan in het kader van het Europese Interreg IIIB-programma voor Noord-West Europa (NWE).De titel van het project weerspiegelt de groeiende centrale rol die het water speelt in de economische en ruimtelijke intensivering van de oude stadscentra die een historische relatie hebben met het water. Daarnaast is er in veel NWE-steden een groeiend probleem, maar ook een uitdaging, op het gebied van goed waterbeheer en -management.

Alle deelnemende steden zijn momenteel druk bezig water (weer) een belangrijke rol te geven in hun binnenstad. Alle doen dat vanuit verschillende actuele thema's zoals watermanagement, mobiliteit, ecologie, toerisme, stedelijke economie en cultureel erfgoed.
Provincie:
Tag(s):