woensdag, 7. november 2007 - 11:43

Sneker ondernemers met ideeën gezocht

Sneek

“We hebben geld zat, dus kom met ideeën�, zei Hoofd Projectbureau A7-zone Marinus Noppers dinsdagochtend bij het ondernemersontbijt van Handel en Industrie Sneek, in Buitenplaats ’t Ges. Zo’n honderd van de 381 leden van Handel en Industrie Sneek (HIS) waren er op afgekomen.

Handel en Industrie Sneek is in januari 2006 ontstaan uit verschillende bedrijvenverenigingen. Nu de HIS er is telt Sneek in totaal twee bedrijvenverenigingen: de Vereniging Sneker Zakenlieden en Handel en Industrie Sneek.

Ondernemers worden uitgedaagd met innovatieve plannen te komen om het gebied nog meer te ontwikkelen en de werkgelegenheid te stimuleren. Provinciaal gedeputeerde Sjoerd Galema (CDA), die omdat hij Economie in zijn portefeuille heeft ook voorzitter van de Stuurgroep A7zone Landstad Fryslân is, sprak de Sneker ondernemers ook toe. “In Harlingen en Leeuwarden zijn de werkloosheidscijfers zo rond de tien procent, dat moeten we met zijn allen niet willen. Daarom vraag ik jullie mee te gaan denken met de stuurgroep.�

De Sneker ondernemers hebben al resultaten geboekt op het vlak van werkloosheidsbestrijding, zo maakte voorzitter Dries Onclin bekend, samen met Jan van Dalen van Timpaan. HIS gaat samen met Timpaan maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft twee succesjes geboekt: opvangcentrum De Herberg zal worden schoongemaakt door één van de HIS-leden Rooth Multiservice en speeltuinvereniging Noordoosthoek wordt bij het bouwen van een speelaccommodatie geholpen door HIS-lid bouwbedrijf Friso. Het is onderdeel van een pilotproject van Timpaan, dat in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Sneek loopt.

Het HIS-bestuur heeft vorige maand het initiatief genomen om te komen tot een zogenaamd Regionaal Arbeidsmarkt Initiatief (RAI). Het is de bedoeling dat Sneker bedrijven elkaar helpen bij knelpunten die kunnen optreden als een werknemer langdurig ziek wordt en bij het reïntegratieproces. Het mes snijdt aan twee kanten. De onderneming die de poort openstelt voor een te reïntegreren werknemer vervult op flexibele wijze een vacature: de werknemer blijft in eerste instantie in dienst bij de oude werkgever. Voor de werkgever die een zieke werknemer laat reïntegreren bij een andere werkgever betekent het dat invulling wordt gegeven aan de wet Poortwachter en daarnaast een mogelijkheid om (een deel) van de loondoorbetalingverplichting te compenseren.

Voorzitter Dries Onclin: “Bovendien zijn we druk bezig de afstand tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen. Daarom zijn wij begonnen met het uitnodigen van schoolklassen, om hen met bezoeken aan bedrijven te laten zien hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat.� Bovendien, het traject van het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B, in samenwerking met MKB Nederland) verloopt voorspoedig. Onclin: “Het ligt op schema, begin volgend jaar zal dat afgerond zijn.�

Onclin, in het dagelijks leven directeur van Empatec: “En toch heb ik wel eens het gevoel alsof niet alle ondernemers gemotiveerd zijn. Wij als ondernemers zullen ons meer ambassadeur van de A7-zone moeten voelen. Ook wij als HIS zullen onze leden daar nog meer bij moeten betrekken.�
Provincie:
Tag(s):