dinsdag, 17. juli 2007 - 18:11

Snelheids-beperkende maatregelen op N293-Noord

Roermond

Omdat op de N293-Noord te hard wordt gereden, gaat de Provincie Limburg omwille van de verkeersveiligheid en de leefomgeving deze week maatregelen treffen om de rijsnelheid van de weggebruikers terug te dringen. De gemeente Roermond, het ROVL en de politie Limburg-Noord hebben, samen met de Provincie, tot het nemen van deze maatregelen besloten.

Om de rijsnelheid terug te dringen gaat de Provincie Limburg deze week de linkerrijstrook op beide rijbanen afsluiten. De resterende rijstrook biedt voldoende capaciteit voor het verkeer dat op de omleidingroutes tot de openstelling van RW73 wordt verwacht. Daarnaast zal de weggebruiker binnenkort met aanvullende bebording (snelheidsborden met onderbord geluidshinder) worden gewezen op het ter plaatse geldende maximum snelheid. De N293-Noord in Roermond is sinds 22 juni van dit jaar in gebruik als onderdeel van de omleidingroutes, noodzakelijk voor het afbouwen van de RW73-Zuid. De weg vormt straks de schakel tussen de RW73 en de Keulsebaan (de N570) en het aanliggende industrieterrein Heide Roerstreek. Op grond van de verkeersprognoses voor 2020 is de weg voorzien van twee rijstroken in elke richting.

Omdat RW73 nog in aanleg is, wordt de N293 momenteel nog maar door circa 30% van het toekomstig verwachte verkeer benut. Hierdoor is het wegprofiel niet in overeenstemming met de verkeersbelasting en dat resulteert in ongewenst rijgedrag.

De Provincie zal het rijgedrag na het treffen van deze tijdelijke maatregelen blijven volgen. Als blijkt dat er nog andere maatregelen nodig zijn, dan worden deze genomen. Naar verwachting kan de weg bij de openstelling van RW73-Zuid in december van dit jaar weer volledig voor het verkeer worden vrijgegeven.

Dit najaar zullen ook aanvullende groenvoorzieningen worden getroffen om de inpassing van de weg in de woonomgeving verder te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):