donderdag, 24. mei 2007 - 15:59

Snelwegen raken ingesloten

Den Haag

Welke bestuurder nu nog wil genieten van het landschappelijke uitzicht vanaf de Nederlandse snelwegen, kan beter nu nog in z’n auto stappen. Het Ruimtelijk Planbureau heeft in een studie ‘Snelwegpanorama’s’ berekend dat van de 1753 uitzichten ongeveer de helft door bouwplannen wordt bedreigd.

In een derde van deze gevallen kunnen de bouwplannen mogelijk nog worden aangepast en kan dus rekening worden gehouden met het belang van het panorama. Het behoud van de resterende snelwegpanorama's, ofwel de vrije uitzichten vanaf de snelweg, is van groot belang in het kader van de huidige discussie over de verrommeling van Nederland.
De snelwegomgeving staat steeds vaker in de belangstelling. Veelal in negatieve zin: het is een rommeltje langs de snelweg, uitzichten op het Nederlandse cultuurlandschap verdwijnen in rap tempo en Nederland lijkt vanaf de snelweg één grote aaneensluiting van woonwijken en bedrijventerreinen. Inmiddels staan de panorama's vanaf de snelweg op de agenda van de rijksoverheid. Met deze studie wil het Ruimtelijk Planbureau handvatten bieden voor het behoud van snelwegpanorama's.
Provincie:
Tag(s):