dinsdag, 22. mei 2007 - 20:49

Snuffelpalen gaan lucht-verontreiniging meten

Zwolle

Om de luchtkwaliteit in Zwolle te verbeteren stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een mix aan maatregelen voor in het uitwerkingsprogramma van het Luchtkwaliteitsplan. Dit is nodig omdat er in Zwolle een aantal knelpunten is voor wat betreft de luchtkwaliteit. Met name in de Stationsweg is de luchtkwaliteit beneden niveau.

Bij knelpunten, zoals de Stationsweg, zullen zogenoemde ‘snuffelpalen’ komen om de daadwerkelijke luchtvervuiling te meten in plaats van het werken met theoretische rekenmodellen. Tenslotte zal de gemeente een monitoringssysteem opzetten om te kijken wat het precieze effect is van de te treffen maatregelen.

In de spits rijden in de Stationsweg meer dan 140 bussen per uur. Onderzoek naar de verkeerscirculatie in de binnenstad moet duidelijk maken welke maatregelen genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit in deze straat op korte termijn te verbeteren.

Voor effecten op de langere termijn is schoon vervoer de beste oplossing. Daarom gaat de gemeente bijvoorbeeld inzetten op schoner openbaar vervoer. Daarover is er overleg met de provincie Overijssel en de Rova. Daarnaast zal er voor worden gezorgd dat in lopende en toekomstige ruimtelijke projecten nadrukkelijk de knelpunten worden benoemd.

Zo biedt de herontwikkeling van de Spoorzone grote kansen voor het oplossen van de knelpunten in de binnenstad (Stationsweg en omgeving) en de aanpak van de IJsselallee en Ceintuurbaan voor de knelpunten. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar een aantal zaken, zoals het effect van groenvoorzieningen op de luchtkwaliteit, het beperken of weren van vuil vrachtverkeer in de binnenstad en het weren van vuile auto’s uit de binnenstad door verschillende parkeertarieven te hanteren.

Bovendien blijft de gemeente de inwoners en bezoekers van Zwolle stimuleren om de fiets te nemen of meer gebruik te maken van het openbaar vervoer door meer of betere fietspaden aan te leggen (bijvoorbeeld fietsstraten) en goede parkeervoorzieningen te realiseren aan de randen van de stad.
Provincie:
Tag(s):