zaterdag, 13. oktober 2007 - 9:49

Soest in top 20 klimaatgemeenten

Soest

Soest is de eerste Utrechtse gemeente, die haar klimaatplan BANS I heeft afgerond. Het is Soest gelukt om met het uitvoeren van vijftien projecten voldoende taakstellingen te halen op het gebied van gemeentelijke gebouwen, bedrijfsleven, huishoudens, woningbouw en vervoer. Het subsidiebedrag van 98.383,- van het Ministerie van VROM kan Soest daarom blijvend op haar begroting bijschrijven.

De afgelopen drie jaar heeft Soest veel projecten uitgevoerd, zoals 100% inkoop van groene stroom voor gemeentelijke gebouwen en straatverlichting , fietsactieplan en Buurtworkshops energiebesparing en duurzame energie voor eigenaars/bewoners

Met deze acties is het de gemeente zelfs gelukt om een jaar eerder dan gepland de taakstellingen te halen, zodat de gemeente al nieuwe klimaatprojecten begonnen is, zoals Het Nieuwe Rijden en het 1000 bomen-project. Soest wil zich ook inspannen om de Energieprestaties van nieuwe woningen te verhogen. Verder wil de gemeente één innovatief voorbeeldproject realiseren, waardoor nieuwe technieken voor duurzame energie gepromoot worden.
Provincie:
Tag(s):