donderdag, 23. augustus 2007 - 8:49

Sontplein mag zich verder ontwikkelen

Groningen

Het college van B&W wil het Sontplein in tegenstelling tot andere lokaties wél verder ontwikkelen als grootschalige detailhandelsvestigingslocatie. Een en ander vloeit voort uit een actualisatie van het beleid voor perifere en grootschalige detailhandelsvestiging. Voor de overige lokaties wordt er handhaving van het huidige beleid en de daarin gehanteerde criteria voorgestelt.

Het Europapark is tot ontwikkeling gekomen, Ciboga komt op stoom, rond de Grote Markt is volop dynamiek, de Westerhaven bestaat al weer vijf jaar, IKEA is verhuisd en het Sontplein is daarmee veranderd.

Binnen de diverse locaties neemt het Sontplein een unieke plek in. Gelegen om de hoek van de binnenstad is de plek -met een goede invulling- te beschouwen als een goede aanvulling op het binnenstedelijk aanbod. Bovendien zijn de verbindingen over en weer uitstekend. De toegevoegde waarde kortom is uitstekend en daar moet van worden geprofiteerd.

Nieuwe ontwikkelingen op het Sontplein mogen geen schade brengen aan het functioneren van de binnenstad maar moeten dit functioneren juist versterken. Nieuwe ontwikkelingen moeten annvullend zijn. Te denken valt aan auto/fiets, bruin- en witgoed. Supermarkten e.d. mogen op het Sontplein weer niet.
Provincie:
Tag(s):