donderdag, 14. juni 2007 - 21:04

SP: 'Connexxion komt beloften niet na'

Leeuwarden

Het vervoersbedrijf Connexxion heeft de concessie voor het openbaar vervoer in Fryslân gewonnen omdat zij GS heeft overtuigd een betere vervoerder te zijn dan de toenmalige concessiehouder Arriva.
De Statenfractie van de SP is zo langzamerhand van mening dat Connexxion ten onrechte concessiehouder is geworden als zij de gedane afspraken niet op korte termijn gaat nakomen.

Fractieleider Van de Kolk: “Het lijkt het er veel op dat Connexxion Fryslân heeft blij gemaakt met een dooie mus. Of misschien moet ik zeggen een kapotte bus. Afgezien van de logistieke problemen die veel burgers ondervinden door het slecht opererende openbaar vervoer, heeft onze partij ook geen goed woord over voor de manier waarop Connexxion met haar personeel omgaat. Er zijn sterke aanwijzingen dat er met de rij- en rusttijden te losjes wordt omgesprongen. Er lijken diensten te worden uitgevoerd in strijd met de CAO en wetgeving, benodigde wettelijke papieren ontbreken vaak en er is een enorme werkdruk aan het ontstaan op de chauffeurs. Dit vinden we zorgelijk daar de veiligheid van passagiers wellicht ook nog eens in het geding kan komen.

De vele stakingen en problemen die het bedrijf lijken te teisteren staan volgens de SP haaks op de afspraken en intenties die er door Connexxion nu al lange tijd worden uitgesproken. Sterker nog, deze afspraken en intenties hebben Connexxion de concessie bezorgd.� Het is duidelijk, voor de SP is maat vol en zij vraagt dan ook om opheldering door GS en is verder van mening dat GS een boete moet gaan opleggen aan Connexxion in verband met het langere tijd niet nakomen van toezeggingen en afspraken.

De Statenfractie heeft daartoe opheldering gevraagd aan GS door middel van schriftelijke vragen. Daarbij is de SP uiterst verbaasd dat Connexxion ondanks de huidige problemen toch de concessie voor het stadsvervoer heeft gewonnen. Volgens Van de Kolk is nu nog maar eens bewezen dat privatisering van nutsbedrijven niet werkt en dat de provincie dit in eigen handen moet gaan nemen. Van de Kolk: “De regelgeving vanuit Europa heeft recent de sleutel en keuzemogelijkheid in handen gegeven van de overheden. Fryslân heeft dus de mogelijkheid een eigen provinciaal vervoersbedrijf op te richten. Het is een kwestie van politieke wil of men dit daadwerkelijk wil gaan doen. Aan de SP zal het niet liggen. Wij hebben liever vandaag dan morgen een “Frysk Ferfier Bedriuw�.
Provincie:
Tag(s):