dinsdag, 21. augustus 2007 - 19:34

SP: Ex WAO'ers schadeloos stellen

Den Haag

WAO'ers die na herkeuring geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard hebben in veel gevallen een te lage werkloosheidsuitkering ontvangen vindt Paul Ulenbelt van de SP. Volgens een uitspraak van de rechtbank in Utrecht zijn de regels die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2005 heeft opgesteld voor de bepaling van de hoogte van de WW uitkering, na een periode van arbeidsongeschiktheid, in strijd met de wet.

'Minister Donner moet met terugwerkende kracht dit onrecht herstellen,' aldus Paul Ulenbelt, SP-Tweede Kamerlid. 'Dit is de tweede keer dat het ministerie van Sociale Zaken op de vingers wordt getikt door de rechters, omdat besluiten van de minister rond de herkeuring van WAO'ers in strijd zijn met de wet. Ik roep minister Donner op om de besluiten in overeenstemming met de wet te brengen en af te zien van hoger beroep omdat het anders nog wel twee jaar kan duren voor de schade is hersteld.'

Sinds 1993 kent de WAO twee uitkeringen. In de eerste periode is de uitkering gebaseerd op het laatst verdiende loon. Bij volledige arbeidsongeschiktheid is dat 70% van het laatste loon. De duur van deze uitkering is afhankelijk van leeftijd en dienstjaren. Als de arbeidsongeschiktheid na de eerste periode voorduurt, is er recht op een vervolguitkering. De vervolguitkering is doorgaans veel lager omdat deze uitkering is gebaseerd op het minimumloon en een toeslag voor de gewerkte jaren.

Tot 2006 kreeg een WAO'er die weer arbeidsgeschikt werd bevonden, geen baan meer had maar wel recht op een werkloosheidsuitkering, 70% van het laatste loon, zoals dat in de WW is bepaald. In de praktijk betekende dat vaak dat de WW-uitkering hoger was dan de WAO-vervolguitkering. In 2005 bepaalde de minister dat de WW-uitkering - nadat iemand eerst een WAO-uitkering had gekregen - niet hoger kon zijn dan de WAO-vervolguitkering. Dit betekende dat veel mensen die arbeidsgeschikt werden verklaard niet kregen waar ze recht op hadden; een normale WW-uitkering waar ze toen ze nog werkten ook premie voor betaalden.

De rechter zegt nu dat het besluit van de minister uit 2005 in strijd is met de Werkloosheidswet, omdat die wet bepaalt dat een werkloosheidsuitkering moet zijn afgeleid van het laatstverdiende loon en dus niet van de laatste uitkering. Ulenbelt: "Ik hoop echt dat minister Donner afziet van hoger beroep. De rechter is erg duidelijk geweest. Nu moet de politiek handelen en de mensen die het betreft schadeloos stellen."
Provincie:
Tag(s):