dinsdag, 29. mei 2007 - 9:14

SP: Goedkeuring REC Harlingen onverstandig

Harlingen

Afgelopen vrijdag heeft een meerderheid van de Friese gemeenten als aandeelhouders van Omrin besloten om goedkeuring te verlenen aan de bouw van een Reststoffen Energie Centrale aan de Waddenkust in Harlingen. De Statenfractie van de SP vindt dit een onverstandige beslissing om meerdere redenen.

Volgens de Statenfractie binden de gemeenten zich met deze goedkeuring voor de eerstkomende tientallen jaren onvoorwaardelijk aan Omrin als enige afnemer wat betreft het leveren van afval. En dit terwijl de markt die hiervoor aan ‘t ontstaan is zeer onzeker is qua prijsvorming en dus qua kosten. In feite draaien de gemeenten ( en dus de burger) op voor de kosten van de REC. Mocht de afvalmarkt zodanig veranderen dat er meer concurrentie komt en elders het Friese afval veel voordeliger te verwerken zal zijn tegen lagere kosten, heeft Fryslân het nakijken en zal afhankelijk zijn van wat Omrin beslist. In feite hebben de gemeenten er niets meer over te zeggen omdat men zich heeft laten vangen in een wurgcontract. Dit is naar de mening van de fractie van de SP op zich al een reden om vooralsnog af te zien van de bouw van de REC.

Verder is natuurlijk de plek aan de Waddenzee ongehoord en het druist in tegen alle heersende gedachten die juist met goede redenen ervoor pleiten om de Waddenzee als uniek natuurgebied te sparen. Blijkbaar heeft de meerderheid van de gemeenten daar geen boodschap aan, iets dat de SP ten zeerste verbaast. De koppeling met Frisia is volgens de fractie strooien met zout in een wond. In feite legitimeren de gemeenten de zoutwinning door de beslissing die vandaag is genomen. Frisia levert een peperdure machine aan de REC en doet dit natuurlijk niet voor niets. Frisia graaft dus kennelijk niet alleen naar zout maar graaft zich ook succesvol dieper in de besturen van de Friese gemeenten in. De dure machine wordt volgens de SP niet geleverd uit menslievendheid maar dient, onder het mom van schone energie, wel degelijk ook om het moeilijker te maken de zoutmijn te gaan opheffen. De betrokken gemeenten nemen dit blijkbaar voor lief gezien hun beslissing vandaag. Ook is de komst van zware industrie naar Harlingen vandaag een stap dichterbij gekomen. Het toverwoord werkgelegenheid gaat trouwens niet op bij de REC.

Er komen, behalve misschien bij de bouw, uiteindelijk ongeveer twintig hooggekwalificeerde mensen te werken die het spul draaiende zullen houden. Dat personeel zal waarschijnlijk niet in Harlingen te vinden zijn. En het is nog maar de vraag of het wel bedrijven uit Fryslân zullen zijn die de centrale zullen gaan bouwen, gezien het feit dat grote bouwwerken blijkbaar liever worden uitbesteed aan bedrijven die van buiten Fryslân komen. De kans daarop is groot
Provincie:
Tag(s):