donderdag, 29. november 2007 - 11:17

SP: 'Het rijk doet aan ICT-verspilling'

Den Haag

Er moet volgens de SP een parlementair onderzoek komen naar de ICT-projecten bij de overheid. Bij veel automatiseringsprojecten van diverse ministeries worden geraamde kosten fors overschreden en vinden grote vertragingen plaats, terwijl op geconstateerde problemen niet kordaat wordt gereageerd om gezichtsverlies te voorkomen.

Wetenschappers die ICT-projecten bij de overheid hebben vergeleken met projecten in het bedrijfsleven, zetten bovendien grote vraagtekens bij de miljardenbestedingen door het Rijk.

Op initiatief van SP-Kamerlid Arda Gerkens onderzocht de Algemene Rekenkamer de aard en oorzaken van de ICT-verspilling. In de eerste rapportage wordt onder meer geconcludeerd dat informatie over tegenvallende projecten wordt verzwegen en dat te lang wordt doorgemodderd om eigen falen niet te hoeven erkennen. Maar Gerkens zet ook vraagtekens bij de bedragen die worden genoemd door de Algemene Rekenkamer.

Gerkens: 'De hoogte van de ICT-uitgaven bij de overheid is op zijn minst onduidelijk. Zo vroeg de Kamer om een overzicht van de lopende projecten. Bij een aantal staat vermeld dat er geen kostenoverschrijdingen zijn, terwijl die wel bekend zijn, bijvoorbeeld bij Douane-project Sagitta.'

Volgens Gerkens vraagt het rapport van de Algemene Rekenkamer om nader onderzoek door de Kamer. “Daarbij komt dat gerenommeerde specialisten de indruk hebben dat de overheid fors meer betaalt voor grote ICT-projecten dan bijvoorbeeld het bankwezen. Er zijn miljarden mee gemoeid terwijl de rendementen vaak zeer onduidelijk zijn, mede daarom lijkt een parlementair onderzoek mij op zijn plaats.�
Provincie:
Tag(s):