donderdag, 27. september 2007 - 11:45

SP: Kabinetsplannen zijn tijdbom onder woningcorporaties

Den Haag

De SP vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet vennootschapsbelasting wil gaan heffen op de sociale activiteiten van corporaties. Corporaties zullen hierdoor nog commerciëler gaan werken dan ze nu al doen. De plannen zijn dus een tijdbom onder de sociale volkshuisvesting. De Tweede Kamer debatteerde woensdag met minister Vogelaar over de wijkaanpak en de financiering hiervan.

SP-kamerlid Paulus Jansen: "De minister en de coalitiepartijen zijn doof voor de kritiek van heel veel gemeenten en provinciebesturen uit het land die allemaal vrezen voor de gevolgen van deze heffing. Dit plan betekent het einde van de sociale volkshuisvesting. Is het vullen van het gat op de begroting van Bos dat waard?"

Al in 2005 werd op verzoek van minister Dekker onderzoek gedaan naar de invoering van integrale vennootschapsbelasting bij corporaties. De conclusie was dat dit de corporaties zal aanzetten tot commerciëler gedrag: hogere huren, minder betaalbare nieuwbouw en minder onrendabele investeringen. Sociale verhuurders worden gestimuleerd om asociale verhuurders te worden.

Volgende week wordt het debat met minister Vogelaar hervat. Jansen: "Wij zullen er alles aan doen om deze plannen te dwarsbomen. De minister moet wat ons betreft terug naar de onderhandelingstafel. Wij zullen daar zeker een uitspraak van de Kamer over vragen en er alles aan doen om de huurders te mobiliseren tegen deze afbraakpolitiek. De overheid moet corporaties prikkelen om socialer te worden, alleen zo kunnen we van alle Nederlandse wijken krachtwijken maken!"
Provincie:
Tag(s):