zaterdag, 12. mei 2007 - 22:07

SP stelt vragen bij salaris interim manager provincie

Leeuwarden

Het inhuren van interim-manager Jeroen Colette heeft de provincie Fryslân in anderhalf jaar ruim een half miljoen euro gekost. De SP vindt dat de Provinciale Staten van Fryslân als overheid een morele en ethische voorbeeldfunctie vervullen en vindt dergelijke bedragen dan ook onaanvaardbaar.

Van de Kolk roept het college van Gedeputeerde Staten hiervoor ter verantwoording. “Als er zware kritiek is vanuit de Staten op andere instanties zal dit soort uitwassen ook en vooral binnen het eigen apparaat niet mogen voorkomen, dan wordt de politiek ongeloofwaardig�, aldus Van de Kolk. De SP wil weten of het college van de aanstelling en beloning van de heer Colette op de hoogte was en zo ja: waarom Provinciale Staten hier dan niet van op de hoogte zijn gebracht. Ze vraagt zich af of er wel voldaan is aan de wettelijke plicht van de algemene directie om transparant en spontaan verantwoordelijkheid af te leggen aan GS.
Provincie:
Tag(s):