maandag, 5. november 2007 - 11:40

SP steunt actie tegen bedrijventerrein Quatrebras

Leeuwarden

04-11-07 De Statenfractie SP steunt de actie die afgelopen zaterdag in Quatrebras werd gehouden tegen de voorgenomen vestiging van een nieuw bedrijventerrein op die plek. Behalve de SP hadden tientallen Fryske organisaties afgevaardigden gestuurd om getuige te zijn van de onthulling van een protestbord door directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea.

De gemeente Tytsjerkstradiel wil, met goedkeuring van de Provincie Fryslân, bij Quatrebras langs het daar geplande traject van de Centrale As een compleet nieuw bedrijventerrein van 30 hectare uit de grond stampen. Dit is net als de Centrale As volgens de SP overbodig. Ten eerste omdat er nog genoeg bedrijventerrein beschikbaar is en ten tweede omdat een derde van de oude bedrijventerreinen opgeknapt kan worden, maar bovenal omdat hiermee weer een uniek stuk Fries Woudenlandschap verloren zou gaan. Hierin staat de SP niet alleen maar wordt daarbij gesteund door tientallen organisaties die ook aanwezig waren op een actie die afgelopen zaterdag in Quatrebras plaats vond. Er was een uitzonderlijk hoge opkomst en het laatste woord is hierover nog niet gezegd volgens de Statenfractie. Er waren verschillende sprekers. Natuurlijk Marjan Vroom van It Griene Erfguod, een van de organisatoren maar ook Ultsje Hosper van It Fryske Gea. Hij nam het gezelschap mee voor de onthulling van een protestbord aan de rijksweg. De sfeer was ontspannen en vrolijk maar de ernst van de zaak was onmiskenbaar onder de aanwezigen: dit plan mag geen doorgang vinden. Uit een rapport van VNO-NCW Noord blijkt dat ook zij de bedrijventerreinen liever bij de stedelijke kernen zien dan in de open ruimte zoals bij Quatrebras. Naar de mening van de SP is de gerede twijfel over deze locatiekeuze zeer breed gedragen en zij is dan ook van mening dat de verantwoordelijke bestuurders zich niet met de rug naar dit protest kunnen keren.
Provincie:
Tag(s):