dinsdag, 25. september 2007 - 21:56

SP verbaasd over PvdA keuze EU-verdrag

Den Haag

De SP is volstrekt overvallen door de weigering van de PvdA om steun te geven aan een referendum over het nieuwe EU-verdrag. Tot voor kort spraken veel prominente PvdA’ers zich uit vóór een referendum, en ook het verkiezingsprogramma van de PvdA beloofde een referendum.

'De PvdA verraadt met deze ongelofelijke draai de eigen kiezers,' aldus SP-Kamerlid Harry van Bommel, die bezig is met een initiatiefwetsvoorstel dat een referendum mogelijk moet maken.

'Als er weer iets komt dat ook maar enigszins lijkt op wat het Grondwettelijk Verdrag heette, zal dat weer via een referendum moeten lopen.' Dit zei PvdA-leider Wouter Bos een jaar geleden. Volgens de SP is het nieuwe EU-verdrag in hoge mate hetzelfde als de verworpen Grondwet. De Britse denktank ‘Open Europe’ becijferde zelfs dat 96% van de tekst terugkeert in het nieuwe verdrag. Ook de Raad van State constateert in zijn advies dat het in het nieuwe verdrag vooral om accentverschuivingen en vormveranderingen gaat en dat vooral symbolische zaken zoals vlag en volkslied uit het verdrag zijn geschrapt. De SP ziet dan ook alle reden voor een nieuw referendum en rekende er op dat de PvdA zich achter de initiatiefwet voor een volksraadpleging zou scharen.

Van Bommel. 'Ik hoop dan ook dat de PvdA-achterban zich nu laten horen en zeer forse druk gaat uitoefenen. Ik zet ons plan om een initiatiefwetsvoorstel in te dienen gewoon door. De PvdA meldt dat er geen officieel besluit is genomen en dat er geen nadere afspraken zijn gemaakt over wat de voorstanders van een referendum bij de stemming zullen doen. De race is dus nog niet gelopen.'
Provincie:
Tag(s):