dinsdag, 23. oktober 2007 - 19:25

SP: Verruim openingstijden en aanbod bibliotheken

Groningen

Woensdag 24 oktober krijgt wethouder Jaap Dijkstra uit handen van de Groningse SP het rapport 'Hoe gaat het met de Openbare Bibliotheek?' Het rapport bevat de resultaten van een enquête die de SP hield onder bezoekers van de wijkfilialen van de Openbare Bibliotheek. De SP doet de
aanbeveling openingstijden en het aanbod van de bibliotheken te verruimen.

In 2005 werd één wijkfiliaal gesloten en zes anderen werden afgeslankt. De SP was daar toen tegen. Concreet betekende dit vooral dat de openingsuren en de aantallen vierkante meters en boeken in de wijkfilialen fors teruggeschroefd werden. Om in beeld te brengen wat de
gevolgen van de bezuinigingen zijn deed de SP onderzoek onder de bezoekers van de wijkfilialen.

SP-Afdelingsvoorzitter Manja Smits: 'Hoewel de filialen gemiddeld genomen geen slecht rapportcijfer krijgen, maken we ons toch zorgen. Veel mensen gaven naast het hoge cijfer forse kritiek. Over het aanbod van boeken en cd's was weinig tevredenheid: de helft van de ondervraagden vindt het aanbod matig of nog slechter.' In het rapport
doet de SP een aantal aanbevelingen: Verruim de openingstijden en het aanbod en benut de mogelijkheden die de filialen bieden beter. Gezonde en levendige wijken zijn van levensbelang voor Groningen volgens Smits: 'Daarom moeten voorzieningen op peil blijven: de buurthuizen, de
sportaccommodaties en dus volwaardige bibliotheekfilialen.'
Provincie:
Tag(s):